Home
Even voorstellen
Kinderergo
Doetinchem
Kinderergotherapie
     Sensorische  informatie-
verwerking
Verwijzing/
Vergoeding
Links
Contact
Werkwijze
Klik hier voor de folder van Kinderergo Doetinchem
Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden.

De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zgn. “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren.

Een voorbeeld: als je het stoplicht op groen ziet springen stap je weer op de fiets om door te rijden; je gaat naar de wc als je voelt dat je een volle blaas hebt. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de activatie en alertheid.

Voor meer informatie over Sensorische informatieverwerking en de gevolgen voor uw kind verwijs ik u graag naar de ouderfolder van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking;
http://www.nssi.nl/Foldermaart2010.pdf
Sensorische informatieverwerking