Home
Even voorstellen
Kinderergo
Doetinchem
Kinderergotherapie
     Sensorische  informatie-
verwerking
Verwijzing/
Vergoeding
Links
Contact
Werkwijze
Klik hier voor de folder van Kinderergo Doetinchem
Kinderen kunnen door allerlei
oorzaken problemen ondervinden
in de zelfredzaamheid, het spel
of schoolse activiteiten.
Ergotherapie helpt kinderen zo
zelfstandig mogelijk te
functioneren in de thuissituatie
en op school. Activiteiten die
problemen opleveren en voor het
kind en ouders belangrijk zijn,
zullen door de ergotherapeut op een zo praktisch mogelijke manier worden aangepakt.

Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het adviseren van ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van het kind. Ook wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Kinderergotherapie