Home
Even voorstellen
Kinderergo
Doetinchem
Kinderergotherapie
     Sensorische  informatie-
verwerking
Verwijzing/
Vergoeding
Links
Contact
Werkwijze
Klik hier voor de folder van Kinderergo Doetinchem
Uw vraag vormt het uitgangspunt van de ergotherapie. We beginnen dan ook met het samen bespreken van de problemen die u en uw kind tegenkomen en hoe belangrijk deze zijn.

Een observatie en/of test kan duidelijk maken wat de ernst en eventueel de oorzaak van het probleem in het handelen is. Op basis hiervan bepalen we doelstellingen. Hierna volgt een periode van behandelen door training en begeleiding.
Instructie en advisering (bijvoorbeeld over hulpmiddelen) van u en andere betrokkenen maken een belangrijk onderdeel uit van de ergotherapie.

De therapie kan individueel gegeven worden, maar kan ook gericht zijn op het hele gezin. De behandelingen vinden plaats in de ergotherapiepraktijk of waar nodig in de thuissituatie of op school. Behandelingen aan huis en op school hebben als meerwaarde dat het handelings-
vermogen in de reeŽle, dagelijkse situatie wordt bekeken en geoefend, waarbij ook de overige gezinsleden, klas of leekracht betrokken kunnen worden.

Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin, het schoolsysteem en de klas.

Werkwijze